Sgiliau Galluedd

Gall Cwmni Addysg Rhyw gynnig addysg Rhyw a Pherthnasoedd pwrpasol, un-i-un i unigolion y mae eu galluedd i gydsynio i gymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol yn cael ei gwestiynu.

Bydd ein hymarferwyr hynod brofiadol yn gweithio gydag unigolion i gwmpasu meysydd dealltwriaeth  allweddol y byddai eu hangen i allu cydsynio i weithgaredd rhywiol.

Mae Cwmni Addysg Rhyw yn gweithio gyda’r unigolyn a phartïon cefnogol i asesu a sefydlu meysydd lle mae angen blaenoriaethol a gall ddarparu addysg mewn meysydd eraill fel perthnasoedd iach, y ddeddf troseddau rhywiol neu iechyd rhywiol fel sy’n ofynnol neu’n briodol.

E-bostiwch corrina@sexeducationcompany.org i gael rhagor o wybodaeth