Amdana ni

Cwmni Addysg Rhyw - Sex Education Company.  

Mae gan ein staff a'n cyfarwyddwyr gyfoeth o wybodaeth a phrofiad o ddarparu addysg a hyfforddiant o safon uchel ym maes iechyd rhywiol a pherthnasoedd ac o weithio gyda grwpiau bregus sy’n anodd eu cyrraedd. 

Sefydlwyd y cwmni yn 2019 o ganyniad i’n cred angerddol y dylai addysg perthnasoedd a rhyw o ansawdd uchel a seiliedig ar dystiolaeth fod ar gael i bawb.


InstagramTwitterTikTokFacebook