Gweleddigaeth a'n Cenhadaeth

Gweledigaeth:

Lles trwy berthnasoedd cynhwysol ac addysg rhyw.


Datganiad cenhadaeth:

Byddwn yn datblygu ac yn darparu addysg a hyfforddiant pwrpasol, onest, cynhwysol, hygyrch a difyr ar dyfu i fyny, perthnasoedd a rhyw, er mwyn galluogi pawb i ddatblygu'r sgiliau bywyd sydd eu hangen arnynt i wneud dewisiadau deallus o ran iechyd a lles.  

Amcanion:

Gwerthoedd:

InstagramTwitterTikTokFacebook