Hyfforddiant

Rydym yn darparu pecynnau hyfforddiant wyneb yn wyneb neu ar-lein o safon uchel, beth bynnag fo anghenion datblygiadol eich sefydliad ym maes perthnasoedd ac addysg rhyw. Mae ein gwaith prosiect a'n profiad cyfunol yn caniatáu inni ddarparu hyfforddiant sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau yn unol â'r sylfaen dystiolaeth ddiweddaraf a materion sy'n ymddangos.

Mae gennym ystod o gyrsiau hyfforddi allweddol ar gael.  

Hynod o wybodus ac yn gallu hwyluso trafodaethau da

Gallwn hefyd gynhyrchu pecynnau pwrpasol i gwrdd â’ch anghenion felly mae croeso i chi gysylltu â ni i gael ymgynghoriad am ddim os ydych yn chwilio am rywbeth gwahanol. 

Mae gennym gysylltiadau hefyd â darparwyr hyfforddiant RSE eraill a allai eich cynorthwyo os na allwn ni wneud hynny. 

InstagramTwitterTikTokFacebook