Hyffoddiant

Training

Rydym yn darparu pecynnau hyfforddiant wyneb yn wyneb neu ar-lein o safon uchel, beth bynnag fo anghenion datblygiadol eich sefydliad ym maes perthnasoedd ac addysg rhyw. Mae ein gwaith prosiect a'n profiad cyfunol yn caniatáu inni ddarparu hyfforddiant sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau yn unol â'r sylfaen dystiolaeth ddiweddaraf a materion sy'n ymddangos.

Mae gennym ystod o gyrsiau hyfforddi allweddol ar gael.

Hynod o wybodus ac yn gallu hwyluso trafodaethau da

Gallwn hefyd gynhyrchu pecynnau pwrpasol i gwrdd â’ch anghenion felly mae croeso i chi gysylltu â ni i gael ymgynghoriad am ddim os ydych yn chwilio am rywbeth gwahanol.

Mae gennym gysylltiadau hefyd â darparwyr hyfforddiant RSE eraill a allai eich cynorthwyo os na allwn ni wneud hynny.

Cliciwch YMA am ein gyrsiau hyfforddi allweddol

We provide high quality face to face or on-line training packages, whatever your organisation’s developmental needs in the field of relationships and sex education.

Really enjoyed the course, very informative and well presented

Our project work and combined experience enables us to provide outcome focussed training in line with the very latest evidence base and emergent issues.

We have a range of key training courses available.

We are also able to produce bespoke packages to meet your needs, so please do not hesitate to contact us for a free consultation if you are looking for something different.

This is the best video training I have had since lockdown. 10 /10. Thank you.

We also have links with other RSE training providers who may be able to support you if we are not.

Click HERE for full details of available courses