C Card / Cerdyn C

We are delighted to announce that we are now coordinating the North Wales C Card scheme for distributing free condoms, lube and sexual health advice.

What is a C Card Scheme?

We are delivering C Card training for new providers and refresher training for existing C Card outlets. Please contact us if you would like any further information about the scheme and/or would like to book on any C Card training ccard@sexeducationcompany.org

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod yn cydgysylltu cynllun Cerdyn C Gogledd Cymru ar gyfer dosbarthu condomau am ddim, lube a chyngor iechyd rhywiol.


Yn y cyfamser os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni ar ccard@sexeducationcompany.org