C Card / Cerdyn C

We are delighted to announce that we are picking up the coordination of the North Wales C Card scheme for distributing free condoms, lube and sexual health advice.

We are working to build up a picture of the current C Card activity in North Wales so please take a few minutes to complete the attached questionnaire.

In the meantime if you have any questions please contact us on ccard@sexeducationcompany.org

English - https://forms.gle/2nrwmitWdaR7vLNa7

Cymraeg - https://forms.gle/2K1GZDxjbp4RNtWNA


Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod yn cydgysylltu cynllun Cerdyn C Gogledd Cymru ar gyfer dosbarthu condomau am ddim, lube a chyngor iechyd rhywiol.


Rydym yn gweithio i greu darlun o'r gweithgaredd Cerdyn C presennol yng Ngogledd Cymru felly cymerwch ychydig funudau i gwblhau'r holiadur atodedig.


Yn y cyfamser os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni ar ccard@sexeducationcompany.org