Gweledigaeth a’n Datganiad Cenhadaeth

Gweledigaeth:


Lles trwy berthnasoedd cynhwysol ac addysg rhyw


Datganiad cenhadaeth:


Byddwn yn datblygu ac yn darparu addysg a hyfforddiant pwrpasol, onest, cynhwysol, hygyrch a difyr ar dyfu i fyny, perthnasoedd a rhyw, er mwyn galluogi pawb i ddatblygu'r sgiliau bywyd sydd eu hangen arnynt i wneud dewisiadau deallus o ran iechyd a lles.


Amcanion:


  • Darparu addysg perthnasoedd a rhyw sy’n onest, cynhwysol a hygyrch i bobl ifanc fregus ac oedolion ifanc
  • Hyfforddi a datblygu gweithwyr proffesiynol i gyflwyno addysg perthnasoedd a rhyw o safon uchel



Gwerthoedd:


  • Dull gweithredu seiliedig ar hawliau wrth ymdrin â pherthnasoedd ac addysg rhyw
  • Defnyddio’r wybodaeth a’r dystiolaeth gyfredol orau
  • Cynhwysiant a hygyrchedd
  • Gwybodaeth ddi-lol a phlaen
  • Addysg perthnasoedd a rhyw ragweithiol ac amserol
  • Negeseuon positif ynglŷn â pherthnasoedd a rhyw
  • Parchu dewis personol