Gweledigaeth a’n Datganiad Cenhadaeth

Gweledigaeth:

Lles trwy berthnasoedd cynhwysol ac addysg rhyw

Datganiad cenhadaeth:

Byddwn yn datblygu ac yn darparu addysg a hyfforddiant pwrpasol, onest, cynhwysol, hygyrch a difyr ar dyfu i fyny, perthnasoedd a rhyw, er mwyn galluogi pawb i ddatblygu'r sgiliau bywyd sydd eu hangen arnynt i wneud dewisiadau deallus o ran iechyd a lles.

Amcanion:

  • Darparu addysg perthnasoedd a rhyw sy’n onest, cynhwysol a hygyrch i bobl ifanc fregus ac oedolion ifanc

  • Hyfforddi a datblygu gweithwyr proffesiynol i gyflwyno addysg perthnasoedd a rhyw o safon uchel

Gwerthoedd:

  • Dull gweithredu seiliedig ar hawliau wrth ymdrin â pherthnasoedd ac addysg rhyw

  • Defnyddio’r wybodaeth a’r dystiolaeth gyfredol orau

  • Cynhwysiant a hygyrchedd

  • Gwybodaeth ddi-lol a phlaen

  • Addysg perthnasoedd a rhyw ragweithiol ac amserol

  • Negeseuon positif ynglŷn â pherthnasoedd a rhyw

  • Parchu dewis personol