Amdano ni

About us

Cwmni menter gymdeithasol wedi'i leoli yng Ngogledd Cymru yw Cwmni Addysg Rhyw - Sex Education Company.  

Mae gan ein staff a'n cyfarwyddwyr gyfoeth o wybodaeth a phrofiad o ddarparu addysg a hyfforddiant o safon uchel ym maes iechyd rhywiol a pherthnasoedd ac o weithio gyda grwpiau bregus sy’n anodd eu cyrraedd. 

Sefydlwyd y cwmni yn 2019 o ganyniad i’n cred angerddol y dylai addysg perthnasoedd a rhyw o ansawdd uchel a seiliedig ar dystiolaeth fod ar gael i bawb.

Gweledigaeth a’n Datganiad Cenhadaeth

Cwmni Addysg Rhyw - Sex Education Company is a social enterprise company based in North Wales.  

Our staff and directors have a wealth of knowledge and experience in delivering high quality education and training in the field of sexual health and relationships and in working with vulnerable and hard to reach groups. 

The company was founded in 2019 due to our passionate belief in the need for the availability of high quality, evidence based relationships and sex education for all.

Mission and Values